I tillegg til vanlig gods flytter vi også ting som motorsykkel, piano, pengeskap, maskiner, trimapparater mm.

Ta kontakt for å bestille oppdrag eller be om pris.